Bruikbaarheid van spraakherkenning binnen de geesteswetenschappen (2)

scholarAanleiding voor het tweede deel van de serie over bruikbaarheid van spraakherkenning binnen de geesteswetenschappen is de kick-off van een aantal CLARIAH demonstratie-projecten maandag 11 Maart bij het Meertens Instituut. Eén van die projecten is het project Oral History Today. In dit project wordt een applicatie gebouwd speciaal voor onderzoekers die met Oral History –letterlijk Mondelinge Geschiedenis– aan de slag willen. De nadruk ligt hier sterk op de gebruikskant en omdat vanzelfsprekend het gesproken woord  in Oral History centraal staat en automatische spraakherkenning bij de ontsluiting van interviews een nuttige rol kan spelen, is deze kick-off een goede aanleiding om het vanuit een ander perspectief over bruikbaarheid te hebben.

Continue reading